Условия использования

Pakume teile teenuseid vastavalt käesolevas lepingus sätestatud teadetele, tingimustele ja tingimustele. Lisaks peate enne nende kasutamist järgima selliste teenuste suhtes kohaldatavaid reegleid, juhiseid, põhimõtteid, tingimusi ja tingimusi. Jätame endale õiguse seda saiti ja neid tingimusi igal ajal muuta.


Enne jätkamist lugege palun seda lepingut, kuna saidile juurdepääsemiseks, sirvimiseks või muul viisil kasutamisel näidatakse teie nõusolekut kõigi selle lepingu tingimustega.
Te ei tohi selle saidi kaudu üles laadida, levitada ega muul viisil avaldada sisu, teavet ega muud materjali, mis (a) sisaldab vigu, viirusi, usse, lõksu uksi, Trooja hobuseid ega muid kahjulikke koode või omadusi; (b) on laimav, ähvardav, laimav, rõve, vääritu, pornograafiline, diskrimineeriv või võib tekitada tsiviil- või kriminaalvastutuse vastavalt Eesti seadustele või mõne muu riigi seadustele, mida võidakse kohaldada; või (c) rikub või rikub kellegi autoriõigusi, patente, kaubamärke, teenusemärke, ärisaladusi või muid varalisi õigusi. www.klaas24.ee võib anda teile konto tunnuse ja parooli, mis võimaldab teil pääseda juurde selle saidi teatud osadele ja neid kasutada. Iga kord, kui kasutate parooli või isikutuvastust, loetakse teid volitamiseks saidile juurde pääsema ja seda kasutama viisil, mis on kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega, ja www.klaas24.ee ei ole kohustatud uurima saidi sellise juurdepääsu või kasutamise allikat.


Nõustudes käesolevate kasutustingimustega saidi kasutamise kaudu, kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane. Kui olete alla 18-aastane, kasutage seda saiti ainult vanema või seadusliku hooldaja järelevalve all. Selle lepingu tingimuste kohaselt anname teile käesolevaga piiratud, tühistatava, mitte üleantava ja ainuõiguse litsentsi saidile pääsemiseks ja selle kasutamiseks, kuvades seda oma Interneti-brauseris ainult ostmise eesmärgil, mitte äriliseks kasutamiseks või kasutamiseks kolmandate isikute nimel, välja arvatud juhul, kui www.klaas24.ee ette. Lepingu mis tahes rikkumisega kaasneb käesolevas lõikes antud litsentsi viivitamatu kehtetuks tunnistamine ilma teile ette teatamata.


Kui see pole meie ettevõtte eelnevat selgesõnalist luba, siis kõik materjalid, sealhulgas pildid, tekst, illustratsioonid, kujundused, ikoonid, fotod, programmid, muusikaklipid või allalaaditavad failid, videoklipid ning kirjutatud ja muud materjalid, mis on selle saidi osaks (koos „ Sisu ”) on mõeldud üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei tohi mingil saidil pakutavat teavet äriliselt kasutada ega kasutada seda saiti mõne muu ettevõtte huvides. Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest, kontode lõpetamisest ja / või tellimuste tühistamisest oma äranägemise järgi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui usume, et kliendi käitumine rikub kohaldatavaid seadusi või kahjustab meie huve. Te ei tohi seda saiti või selle mõnda osa reprodutseerida, levitada, kuvada, müüa, rentida, edastada, sellest tuletatud teoseid tõlkida, muuta, ümber kujundada, lahti võtta, dekompileerida ega muul viisil kasutada, välja arvatud juhul, kui meie ettevõte on selgesõnaliselt kirjalikult lubanud.

Teie vastutate sellele saidile juurdepääsu ja selle kasutamise eest kõigi poolt, kes kasutavad teile algselt määratud parooli ja identifitseerimistunnuseid, sõltumata sellest, kas teil on juurdepääs sellele saidile ja selle kasutamine teie poolt, sealhulgas ilma igasuguse suhtluseta ja kogu edastamine ja kõik sellise juurdepääsu või kasutamisega seotud kohustused (sealhulgas ilma piiranguteta rahalised kohustused). Te olete ainuisikuliselt vastutav teile määratud salasõna ja identifitseerimise turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmise eest. Te peate sellest viivitamatult teatama

Teie ettevõtte parooli või isikutuvastamise loata kasutamisest või muust selle saidi turvalisuse rikkumisest või ähvardavast rikkumisest www.klaas24.ee domeen.